James Acaster เล่น Wicksteed Park ในปี 2021

ทำให้สูญเสียงาน 100 ตำแหน่ง Acaster, 35, ที่รู้จักกันสำหรับการปรากฏตัวของเขาในหากว่าฉันอยู่กับคุณและเยาะเย้ยสัปดาห์มักจะได้พูดเกี่ยวกับความรักของเขาสำหรับสวนสาธารณะและได้รับการสนับสนุนการรณรงค์เพื่อบันทึกไว้ Wicksteed Trading บริษัท ใหม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสวนก่อตั้งขึ้นในปี 2464 โดยผู้ประดิษฐ์และผู้ผลิตสนามเด็กเล่น Charles Wicksteed และได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนแล้ว หวังว่าจะเปิดอีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิหน้าอย่างเต็มที่